Kalendárium březen 2013

01.03.2013 | 00:00

3. března 1888

František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její periferie. Celým jeho dílem prostupuje důvěra a zájem o obyčejného člověka s hlubokým mravním kodexem. Připomeňme si alespoň díla jako „Miliony“, „Pět povídek z vojny“, „Filatelistické povídky“ nebo „Pražské legendy“.

6. března 1903

Letos je tomu 110 let, co v pražském Karlíně zemřel Tomáš Václav Bílek, český středoškolský profesor a historik. Působil jako učitel v Litoměřicích, na Malé Straně, v Písku a později jako ředitel gymnázií v Hradci Králové a Praze. Roku 1873 byl však z politických důvodů penzionován.

11. března 1888

Před 125 lety zemřel český lékař, spisovatel a novinář Josef Bojislav Pichl. Jako majitel pražské tiskárny vydával časopis Česká včela. Byl jeden z prvních překladatelů Cervantese, ale také autorem básní, textů písní, novel a satir nebo autobiografické knihy „Vlastenecké vzpomínky“. 

14. března 1953

První „dělnický prezident“ Klement Gottwald (1896–1953) zemřel tři dny po návratu ze Stalinova pohřbu, což vedlo ke spekulacím, že byl v Moskvě otráven. Ve skutečnosti ale trpěl syfilidou a závislostí na alkoholu, což zřejmě vedlo k výduti srdeční aorty, která byla příčinou smrti.

19. března 1898

Český právník, historik, novinář a znalec výtvarného umění Hugo Toman zemřel před 115 lety. Znám byl zaměřením na husitství a české státní právo. Jeho nejvýznamnějším dílem je „Husitské válečnictví za doby Žižkovy a Prokopovy“, v únoru 1898 poctěné cenou Královské české společnosti nauk.

24. března 1833

Gabriel Žižka se narodil v zámožné pražské rodině majitele výroby mlýnských kamenů. Byl aktivním účastníkem veřejného života a působil ve vlasteneckých spolcích. Podporoval politické vězně, stejně jako sokolské hnutí. Věnoval základní kámen Národnímu divadlu a po smrti otce převzal rodinnou firmu.

27. března 1968

První sovětský kosmonaut a první člověk ve vesmíru Jurij Alexejevič Gagarin (1934–1968) vzlétl 12. dubna 1961 v lodi Vostok I. z kosmodromu Bajkonur. Obletěl Zemi a po 108 minutách přistál. Zemřel za nevyjasněných okolností s instruktorem Serjoginem při cvičném letu s letounem MiG-15UTI.

březen 1003

Po smrti Přemyslovce Boleslava II. (999) využil bezvládí Boleslav I. Chrabrý (966 nebo 967–1025), polský kníže a pozdější první polský král. Přepadl českou posádku v Krakově, zanedlouho obsadil Moravu, část Slovenska a nakonec v březnu 1003 i Prahu. Polsko a Čechy tak nakrátko splynuly v jeden celek.  

2. března 1978

Připomeňme si 35 let ode dne, kdy Vladimír Remek v hodnosti kapitána, s označením kosmonaut-výzkumník, na palubě kosmické lodi Sojuz 28 dobyl vesmír. Jednalo se o program Interkosmos, délka letu byla 190 hodin a 18 minut. Čech se tak stal zástupcem třetího národa světa ve vesmíru. 

4. března 938

Kníže Václav byl prý příkladný křesťan. Jiní o něm ale říkali, že je pokažen kněžími, a snažili se poštvat proti němu bratra Boleslava. Sveden intrikami nechal Boleslav 28. září 929 (spíše ale 935) Václava zavraždit. Za tři roky pak dal přenést Václavovy ostatky do Prahy a uložit v Chrámu svatého Víta.

6. března 1933

Slavný chicagský starosta českého původu Antonín Čermák (1873–1933) podlehl před 80 lety zranění z atentátu na prezidenta Roosevelta. Atentát byl zřejmě dílem chicagské mafie a namířen právě proti Čermákovi, který se zasazoval za ukončení prohibice umožňující vzestup gangsterů jakým byl Al Capone.

7. března 1923

Vladimír Zábrodský (nar. 1923), legendární tenista a hokejista, jedna z nejkontroverznějších postav našeho sportu, stále budí vášně při diskusích o vykonstruovaném procesu s hokejovými reprezentanty v roce 1950. Dvojnásobný mistr světa je dodnes druhým nejlepším střelcem národního mužstva.

9. března 1863

V březnu si připomínáme také 150. výročí založení spolkuUmělecká beseda, který je nejstarším a šíří svého působení i nejvýznamnějším uměleckým spolkem v českých zemích. V jeho třech odborech – literárním, výtvarném a hudebním – se pod heslem „V umění volnost“ sdružily přední osobnosti české kultury.

10. března 2008

Toho dne vystoupil na umělecké nebe Radovan Lukavský, český herec, divadelní pedagog a recitátor. Za svého dlouhého působení v Národním divadle ztvárnil desítky rolí, například role Hamleta či Tomáše Becketa. Vzpomenout můžeme také jeho působení před kamerou ve filmu „Král Šumavy“ nebo v seriálu ČT „F. L. Věk“.

11. března 1908

Architekt Josef Hlávka (1831–1908) se do historie zapsal jako největší český mecenáš. Neúnavnému staviteli se nevyhýbaly ani rány osudu a nemoci, snad proto se rozhodl vlastní pílí dosažené bohatství využívat na podporu vědy a umění. Založil nejstarší nadaci s nepřerušenou kontinuitou v Česku.

12. března 1998

Je tomu již 15 let, co zemřel slovenský herec Jozef Kroner, který ztvárnil celou řadu úžasných divadelních, filmových i televizních rolí, včetně hlavní role v oscarovém filmu „Obchod na korze“. Nesmazatelně se ale zapsal do našich srdcí jako stařeček Pagáč v seriálu „Slovácko sa nesúdi“.

14. března 1988

Již 25 let slaví matematici na celém světě Den Pí – Ludolfova čísla. Protože se v USA píše nejdříve číslo měsíce a poté dne, slaví se Den Pí 14. 3. Na oslavu se peče symbolický kulatý koláč, anglicky „pie“. Poměr obvodu kruhu k průměru znali už Babyloňané nebo Egypťané, hodnota 3,14 se poprvé objevuje u Archimeda.

14. března 1953

První „dělnický prezident“ Klement Gottwald (1896–1953) zemřel tři dny po návratu ze Stalinova pohřbu, což vedlo ke spekulacím, že byl v Moskvě otráven. Ve skutečnosti ale trpěl syfilidou a závislostí na alkoholu, což zřejmě vedlo k výduti srdeční aorty, která byla příčinou smrti.

17. března 1968

Před 45 lety se narodil nejznámější a nejoblíbenější český dětský herec Tomáš Holý (1968–1990). Ve filmech: Jak vytrhnout velrybě stoličku, Pod Jezevčí skálou i mnohých dalších si svou bezprostředností získal srdce snad každého diváka. Zahájil studia práv, která ale nedokončil. Zemřel při tragické autonehodě.

17. března 1983

Český spisovatel, textař a dramatik Jiří Robert Pick (1925–1983) byl redaktorem Literárních novin. Věnoval se také divadlu, od roku 1962 řídil divadlo Paravan a roku 1968 založil divadélko Au. Po roce 1969 se stal zakázaným autorem. Dne 17. března si připomínáme třicet let od jeho úmrtí.

19. března 1358

První manželka Albrechta III. Habsburského, rakouská vévodkyně Alžběta Lucemburská (1358–1373), byla také prvním dítětem českého krále a římskoněmeckého císaře Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické. Bezdětné manželství skončilo smrtí patnáctileté Alžběty.

19. března 1928

Ač vynikající herec a divadelní pedagog Josef Karlík (1928–2009) proslul nejvíce divadelní tvorbou, nezapomenutelný je také jako dědeček převlékající se za vodníka z filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“ nebo otec Jandera ze seriálu „Sanitka“. Letos by oslavil 85. narozeniny.

20. března 1868

Uplynulo 145 let od narození Jana Kříženeckého, českého průkopníka kinematografie a fotografa, původním povoláním architekta. Nejznámějšími díly jsou „Smích a pláč“, „Dostaveníčko ve mlýnici“ nebo „Výstavní párkař a lepič plakátů“. Jeho přičiněním se staly Čechy šestou zemí světa mající kinematografii.

20. března 1393

Je tomu 620 let, co zemřel mučednickou smrtí dnes svatý Jan Nepomucký (mezi 1340 a 1350– 1393). Po studiích působil v Praze jako veřejný notář, písař generálních vikářů, notář Jana Očka z Vlašimi, oltářník, kanovník a advokát vyšehradské kapituly a nakonec jako generální vikář arcibiskupství pražského.

26. března 1348

Karel IV. svolal do metropole Svaté říše římské – do Prahy – společné zasedání říšského a českého sněmu. A právě na tomto sněmu vznikl pojem „země Koruny české“ (Království české, Markrabství moravské, Knížectví slezské a Horní Lužice). Ale nebyl by to Karel, aby předtím ještě nestačil 8. března založit Nové město pražské.

26. března 1698

Václav Prokop Diviš(1698– 1765) se narodil v Helvíkovicích u Žamberka před 315 lety. Kněz, teolog, přírodovědec, léčitel a hudebník byl také konstruktérem meteorologického stroje na vysávání elektřiny z mraků. Šlo ale spíše o funkční bleskosvod, jehož princip mu popsal ve svém dopise Benjamin Franklin.

27. března 1323

Rakouská, štýrská a korutanská vévodkyně Anna Lucemburská (1323–1338) byla posledním z dětí Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny během královnina exilu v Bavorsku. Její svatba s Otou Habsburským proběhla 15. (16.) února 1335 ve Znojmě. Anna zemřela jako patnáctiletá a Ota ji následoval o půl roku později.

30. března 1943

Blahoslavená Marie Restituta Kafková (1894–1943), vynikající zdravotní sestra, byla pro své protinacistické postoje v únoru 1942 zatčena gestapem přímo na operačním sále. V den jejího odsouzení, 29. října, slaví brněnská a vídeňská diecéze její svátek. Před 70 lety byla ve Vídni sťata gilotinou.


Říjen 2023

Říjen 1223 (800 let) Po smrti moravského markraběte Vladislava Jindřicha bylo potřeba opětovně stvrdit původní zakladatelskou smlouvu (zřejmě z roku 1213). Moravské město Uničov obdrželo od krále...

Září 2023

Září 1598 (425 let) Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město. Samostatným městem byly do roku 1784. Hradčany vznikly jako třetí pražské město, a to po Starém Městě a Menším Městě (nynější...

Srpen 2023

1. 8. 1983 (40 let) Vichřice zničila památnou Tchořovickou lípu na Strakonicku v jižních Čechách. Měla být 300 let stará a vysoká 28 m s obvodem kmene 672 cm (1978). Řada umělců, malířů i...

Červenec 2023

Červenec 1583 (440 let) Český exulantský spisovatel a historik Pavel Skála ze Zhoře se narodil v Praze zřejmě v roce 1583 († 1640). Jeho dílo bylo dlouho neznámé, asi v roce 1679 jej objevil Tomáš...

Červen 2023

1. 6. 1618 (405 let) „Vypověděli direktoři ze země všecky jesuity. Písemný rozkaz datován však až 9. června, jímž jesuité na všecky časy vypověděni jsou… po necelých třech letech znovu se...

Květen 2023

Květen 1303 (720 let) Vypršela lhůta, kterou udělil papež Bonifác VIII. českému králi Václavu II., aby právně obhájil své nároky na Uhry. Václav vyslal do Říma svého zplnomocněnce, který sdělil...

Duben 2023

1. 4. 1628 (395 let) Ferdinand II. jmenoval Valdštejna „císařským nejvyšším polním hejtmanem a generálem Oceánského a Baltického moře“. V lednu mu postoupil vévodství meklenburské a v únoru jako...

Březen 2023

Březen 1003 (1020 let) Do Prahy vtáhl v březnu (či až v dubnu) Boleslav Chrabrý a ujal se prázdného trůnu. Polsko a Čechy dočasně splynuly v jeden celek. Přemyslovcům zůstal věrný jen Vyšehrad....

Únor 2023

Únor 1273 (750 let) Vpád uherských Kumánů na Moravu, jemuž předcházelo přemyslovské obsazení Bratislavy v souvislosti...

Leden 2023

Leden 1003 (1020 let) S vojenskou pomocí Boleslava Chrabrého byl opět dosazen na trůn český kníže Boleslav III. Ten nařídil...

Prosinec 2022

Prosinec 1117 (905 let) Sbližování Přemyslovců vyvrcholilo předáním vlády knížete Vladislava I. do rukou bratra Bořivoje II.,...

Listopad 2022

3. 11. 1622 (400 let) Po porážce na Bílé hoře bylo na brněnské radnici vyneseno dalších 20 rozsudků smrti nad moravskými...

Říjen 2022

1. 10. 1242 (780 let) Smír mezi rakouským vévodou Fridrichem II. Babenberským řečeným Bojovným a českým...

Září 2022

Září 892 (1130 let) Východofranský král a římský císař Arnulf Korutanský vyslal posly k bulharskému...

Srpen 2022

1. 8. 1832 (190 let) Byla zahájena pravidelná doprava na koněspřežní železnici na trase mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Myšlenka...

Červenec 2022

2. 7. 1962 (60 let) Soud posílá Vladimíra Škutinu do vězení za větu „Prezident Novotný je vůl, gauner a vyložený...

Červen 2022

Červen 1077 (945 let) V Norimberku se konal dvorský sjezd, kterého se zúčastnil i kníže Vratislav II. Císař...

Květen 2022

Květen 1127 (895 let) Na dvorském sjezdu v Merseburku navštívil Soběslav římskoněmeckého krále Lothara III. ze...

Duben 2022

5. 4. 1897 (125 let) Byla vydána nová Badeniho jazyková nařízení (třetí varianta) pro Čechy (pro Moravu 22. dubna, pro Slezsko...

Březen 2022

Březen 1622 (400 let) Císař Ferdinand II. zabavil Karlově univerzitě privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. listopadu téhož...

Únor 2022

3. 2. 1622 (400 let) „Vydal Ferdinand II. t. zv. generální pardon, jímž daroval čest i život, všem, kteří ještě...

Leden 2022

6. 1. 1882 (140 let) Spisovatel, novinář a překladatel Ivan Olbracht (vlastním jménem Karel Zeman) se narodil 6. 1. 1882 v Semilech...

Prosinec 2021

4. 12. 1941 (80 let) Do terezínského ghetta přijel další transport Židů (1 000 osob). S budováním ghetta se začalo...

Listopad 2021

1. 11. 1781 (240 let) Patent o zrušení nevolnictví Josefa II. pro české země o ukončení „tělesného...

Říjen 2021 - PP

2. 10. 1931 (90 let) Choreograf Josef Koníček se narodil 2. 10. 1931 v Praze († 3. 4. 2010). Vyučil se sazečem, byl přijat na...

Říjen 2021

1. 10. 1961 (60 let) Horolezec Milan Sedláček se narodil 1. 10. 1961 († 20. 5. 2012). V roce 2002 vystoupal na vrchol...

Září 2021

Září 1331 (690 let) Jan Lucemburský vpadl do Polska a oblehl Poznaň. Krále Vladislava I. Lokýtka z dynastie Piastovců přinutil...

Srpen 2021

Srpen 856 (1165 let) Ludvík II. Němec, první východofranský král, se vypravil proti srbským Slovanům do Polabí a při...

Červenec 2021

Červenec 1401 (620 let) Obležení Prahy míšeňským vojskem markraběte Viléma I., které podpořil moravský markrabě Jošt...

Srpen 2021

Srpen 856 (1165 let) Ludvík II. Němec, první východofranský král, se vypravil proti srbským Slovanům do Polabí a při...

Červenec 2021

6. 7. 1851 (170 let) Za Bachova absolutismu byla zavedena cenzura. Bylo vydáno vládní nařízení umožňující úřadům po...

Červen 2021

Červen 1236 (785 let) Císař Fridrich II. Štaufský (král sicilský a titulární král jeruzalémský)...

Květen 2021

Květen 1311 (710 let) Král Jan Lucemburský podnikl výpravu na Moravu. Obnovil závislost Opavska na českém králi. Knížectví...

Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených moravských...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských, kteříž...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858 bylo...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců. Nejvíce...

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince měly...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření v období...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze země...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan Zhořelecký,...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci Bedřichova...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769). Pocházel...

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z Rudolfova...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se na...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku 1003....

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči radikálním...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat. Po...

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců (1085–1092), byl...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců, sešel...
počet zhlédnutí: 3251

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2013

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.