Listopad - prosinec 2013

29.10.2013 | 00:00

17. prosinec 1108

Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala za třicetiletého Wiprechta z Grojče, který věnem získal zemi nedaleko českých hranic, území Nišanů, Labskou kotlinu k Drážďanům a oblast kolem Budyšína.

16. listopad 1543

Brikcí z Licka (asi 1488 – 16. listopadu 1543) byl český právník, politik, soudní písař a mistr pražské univerzity. Ve 30. letech se stal písařem komorního soudu a v roce 1536 vyšlo jeho dílo Práva městská, soupis do češtiny přeložených nálezů zemských soudů brněnského a jihlavského práva, které byly ve své době hojně užívány.

22. prosinec 1573

Univerzita Palackého v Olomouci je svou tradicí po Univerzitě Karlově druhá nejstarší univerzita v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. Vznikla 22. prosince 1573 udělením příslušných práv dosavadní olomoucké koleji Tovaryšstva Ježíšova. V době stavovského povstání na čas zanikla, ale byla obnovena v roce 1621.

8. prosinec 1613

Připomeňme si výročí smrti Adama Zalužanského ze Zalužan (asi 1555? – 8. prosince 1613). Byl to český lékař, lékárník, botanik a pedagog. Pocházel z měšťanské erbovní utrakvistické rodiny. Vzdělání získal na Karlově univerzitě na škole U Svatého Jindřicha a v Německu. Snažil se o znovuobnovení lékařské fakulty.

28. listopad 1688

Připomínáme si úmrtí Bohuslava Balbína z Vorličné (latinsky Bohuslav Balbinus; 3. prosince 1621 – 28. listopadu 1688), českého literáta, historika, kněze, zeměpisce a pedagoga. Jako jezuita se účastnil rekatolizace, jako vlastenec se ve své době řadil mezi obhájce českého jazyka. Patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého baroka.

2. listopad 1713

Uběhlo 300 let od položení základního kamene ke sloupu Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí. Stojí na ploše severní části náměstí, i se sochami Panny Marie a českých světců. Byl postaven podle návrhu Itala Giovanniho Battisty Alliprandiho z roku 1717 na paměť vymizení morové epidemie v roce 1713.

7. prosinec 1723

Jan Blažej Santini-Aichel (3. února 1677 – 7. prosince 1723) byl významný český barokní architekt italského původu. Ve svých projektech předkládá prostřednictvím znalosti matematiky, geometrie, numerologie a zanícenosti pro katolickou věrouku užitím židovské a křesťanské kabaly silné smyslové i duchovní naplnění prožitků.

26. listopad 1753

František Ondřej Poupě nebo také Franz Andreas Paupie (26. listopadu 1753 – 1. prosince 1805) patřil mezi významné osobnosti českého pivovarnictví, byl přímo zakladatelem českého odborného pivovarnictví. Někdy byl také nazýván „geniální sládek“, zajímal se o kvasnou chemii, proslul i jako konstruktér pivní váhy.

4. listopad 1763

Uplynulo již 250 let od narození českého obrozeneckého filologa, básníka a překladatele, zároveň i autora Obrany jazyka českého Karla Ignáce Tháma (4. listopadu 1763 – 7. března 1816). Po studiích pracoval v Národní veřejné knihovně pražské. Poté se živil jako soukromý učitel češtiny, francouzštiny a němčiny.

29. prosinec 1813

Karel Sabina (pseudonymy Arian Želinský a Leo Blass; 29. prosince 1813 – 8. listopadu 1877) byl český spisovatel, politik a novinář. Proslul jako autor libret k operám Bedřicha Smetany (Prodaná nevěsta). Za připravování protirakouského spiknutí byl 10. května 1849 zatčen a ve vyšetřovací vazbě strávil tři a půl roku.

10. prosinec 1818

František Ladislav Rieger (10. prosince 1818 – 3. března 1903) byl český politik a spoluzakladatel Národní strany. Během revolučního roku 1848 jako jeden z českých předáků a aktivní poslanec Říšského sněmu ve Vídni a Kroměříži neúspěšně prosazoval liberální principy plánované rakouské ústavy a federalizaci monarchie.

2. listopad 1828

Narodil se Jan Nepomuk František Harrach (2. listopadu 1828 – 12. prosince 1909), český šlechtic z rodu Harrachů, politik, mecenáš a podnikatel. Stoupenec českého státoprávního programu, aktivní v rozvoji českého kulturního i politického života, mj. při budování Národního divadla v Praze. Také do Čech přivezl první lyže.

13. prosinec 1838

Tomáš Krýza (13. prosince 1838 – 31. května 1918), autor slavného betlému, kterému se dnes říká Krýzovy jesličky, byl jindřichohradecký měšťan a punčochářský mistr. V 9 letech údajně inspirován strýcem, který stavěl jesličky, prohlásil: „Až budu velký, postavím také takové jesličky, ale ještě větší a krásnější.“

19. prosinec 1838

Karel Huss (3. ledna 1761, Most – 19. prosince 1838, Kynžvart) byl český kat a sběratel. Narodil se v české katovské rodině, a přestože se rodina snažila, aby nemusel vykonávat toto řemeslo, i on se nakonec stal katem – jako jeho otec Jan Pavel Huss. Ačkoli pocházel z devíti dětí, naživu zůstal jen Karel a jeho dvě sestry.

20. prosinec 1838

Datum úmrtí Kašpara Marii, hraběte ze Šternberka (6. ledna 1761 – 20. prosince 1838), který byl jedním z nejvýznamnějších přírodovědců 19. století. Je považován za jednoho ze zakladatelů paleobotaniky. Shromáždil rozsáhlé sbírky nerostů a zkamenělin, ty se staly základem sbírek Národního muzea v Praze, které založil.

25. prosinec 1858

Tohoto dne se narodil Karel Emanuel Macan (25. prosince 1858 – 6. února 1925), nevidomý hudební skladatel, zakladatel slepecké knihovny v Praze, propagátor esperanta, vydavatel slepeckého časopisu Zora, který vychází dodnes, učitel hudby v pražském Klárově ústavu nevidomých a autor první slepecké české knihy Jitřenka.

8. listopad 1873

Světlo světa spatřil Adolf Piskáček (8. listopadu 1873 – 7. června 1919), kterého můžete znát i pod pseudonymem Jan Hořec. Byl to český hudební skladatel, sbormistr, hudební pedagog a spisovatel. Otec byl varhaníkem a jeho bratr Rudolf Piskáček se stal známým operetním skladatelem (Perly panny Serafínky).

3. listopad 1878

Narození československého politika Rudolfa Laubeho (3. listopadu 1878 – 11. září 1937 Praha), který byl zároveň poslancem Národního shromáždění republiky Československé za Československou stranu národně socialistickou. Poslanecké křeslo získal v parlamentních volbách v roce 1920.

18. listopad 1883

Před 130 lety bylo po požáru 12. srpna 1881, který zničil měděnou kopuli, hlediště, jeviště a především oponu od malíře Františka Ženíška, znovu otevřeno Národní divadlo v Praze operou Bedřicha Smetany Libuše. Budovu divadla po požáru dokončil prof. arch. Josef Schulz. Novou oponu vytvořil malíř Vojtěch Hynais.

4. prosinec 1885

Bohumír Kozák (4. prosince 1885 – 1. dubna 1978) byl český architekt, představitel funkcionalismu, teoretik architektury a ochránce památek. Jeho největším dílem byla stavba rozsáhlého a ve své době ojedinělého komplexu Masarykových domovů 1926–1934, nyní Thomayerova nemocnice v pražské Krči.

3. listopad 1898

Připomeneme si narození Karla Mareše (3. listopadu 1898 – 18. června 1960), brigádního generála, vojenského pilota a prvního velitele 311. československé bombardovací perutě RAF. V roce 1925 se vyznamenal při ukázkovém dálkovém letu Praha–Kodaň a zpět. Dvakrát zvítězil v závodech kolem zemí Malé dohody.

1. prosinec 1898

Zemřel Luděk Marold (7. srpna 1865 – 1. prosince 1898), český malíř a ilustrátor, který vytvořil panorama Bitva u Lipan, které je vůbec největším obrazem v Česku. V roce 1898 dostal medaili za své akvarely, které zakoupila pruská vláda. Umřel, aniž by se dočkal v Čechách výstavy svých děl. Ta se uskutečnila až v roce 1898.

12. prosinec 1903

Čtyři funkcionáři Svatováclavské záložny byli odsouzeni za účast na podvodech. Po krachu Svatováclavské záložny přišlo mnoho lidí o úspory. Například farář Jan Boček z Kozmic u Benešova ze ztráty části vkladu zešílel a skončil v léčebně v Kosmonosích. Krach záložny rovněž ochromil veřejné aktivity katolické církve.

21. listopad 1908

Připomeneme si úmrtí Josefa Kapuciána (19. března 1841 – 21. listopadu 1908), lidového řezbáře, autora řady řezeb na Třebechovickém betlému. Na něm je stejná scéna – spící pastýř se stádem pod stromem – ve dvou provedeních vedle sebe, jednou v podání Josefa Kapuciána a podruhé v podání Josefa Probošta.

1. prosinec 1908

Zemřel František Augustin (24. května 1846 – 1. prosince 1908), významný český meteorolog, astronom a geograf. Stal se prvním profesorem klimatologie a meteorologie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Publikoval v tisku, byl redaktorem části Ottova slovníku naučného a Zeměpisného sborníku.

27. prosinec 1908

František Bohumír Zvěřina (4. února 1835 – 27. prosince 1908) byl český malíř, obvykle zařazován k romantikům. Témata kreseb čerpal především ze svého pobytu v Mariboru a Gorici a z cest po balkánských a jihoslovanských zemích. Publikoval jak doma, tak v cizině. Na Moravě maloval v Podyjí, ale mimo ně i v Moravském krasu.

11. listopad 1918

Tohoto dne rakouský císař Karel I. podepsal pod silným nátlakem prohlášení, že se vzdává všech zásahů do státních záležitostí (nikoli abdikaci). Tímto Rakousko-Uhersko definitivně zaniklo. Osamocené Německo 11. listopadu 1918 podepsalo příměří v Compiègne, čímž první světová válka oficiálně skončila.

27. listopad 1918

Ten den nás navždy opustil významný český malíř, grafik a výtvarný teoretik Bohumil Kubišta (21. srpna 1884 – 27. listopadu 1918). Byl nemanželským synem z chudé venkovské rodiny, proto cestu k umění neměl snadnou, ale prosadil si ji. Dokonce i neutrální témata jako zátiší a krajiny maloval jako duchovní dramata.

12. prosinec 1918

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU) je veřejná vysoká škola v Brně, první vysoká škola založená nově vzniklou Československou republikou. Byla založena 12. prosince 1918 jako Vysoká škola zvěrolékařská a jejím prvním rektorem byl prof. MUDr. MVDr. h.c. Edward Babák. Škola sídlí v Brně – Králově Poli.

21. prosinec 1918

Narodil se český herec Josef Bek (21. prosince 1918 – 5. května 1995), který celý život hrál optimisticky naladěné české muže z lidu. Za svůj dlouhý herecký život hrál v téměř sedmdesáti filmech i v mnoha divadelních hrách. Mezi jeho slavné role patří například vysloužilý voják Martin Kabát z filmu Hrátky s čertem.

9. listopad 1923

Připomeneme si narození Jaroslava Moučky (9. listopadu 1923 – 26. prosince 2009), slavného českého herce. Jeho postavy většinou patřily mezi lidové typy, mírně tíhly ke komediantství, i když posléze rolí funkcionáře Pláteníka v televizním seriálu Okres na severu byl zaškatulkován právě takto – jako tajemník či předseda.

1. prosinec 1928

Tento den byl významný v období první republiky tím, že došlo ke spojení Moravy a země Slezské, tím vzniká v Československu země Moravskoslezská. Současně také významná města Frýdek, Jihlava, Kroměříž, Uherské Hradiště a Znojmo přestala být podle vládního nařízení č. 174/1928 Sb. z. a n. statutárními městy.

6. listopad 1938

Opustil náš svět Josef Richard Vilímek (14. září 1860 – 6. listopadu 1938), proslulý český vydavatel a majitel známého pražského nakladatelství J. R. Vilímek. Jeho otcem byl Josef Richard Vilímek (1835–1911). Po komunistickém převratu v roce 1948 bylo nakladatelství znárodněno a o rok později definitivně uzavřeno.

16. prosinec 1938

V časopise Mladý hlasatel vyšel první díl dnes již legendárního kresleného seriálu Rychlé šípy, ty původně vycházely s vynucenými přestávkami v období nacismu a komunismu. Zatímco autorem textu byl vždy spisovatel Jaroslav Foglar, kreslířem první série byl Jan Fischer, druhou sérii kreslil Marko Čermák.

25. prosinec 1938

Tento den zemřel slavný český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf PhDr. Karel Čapek (9. ledna 1890 – 25. prosince 1938). Typickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí. Byl sedmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu.

7. prosinec 1943

Datum narození Františka Veselého (7. prosince 1943 – 30. října 2009), českého fotbalisty. S fotbalem začínal ve Slavii, následovalo dvouleté působení v Dukle, poté návrat do Slavie. V roce 1980 přestoupil do rakouského Rapidu Vídeň, tam se ale dlouho neohřál a už hrál za Sparkasse Zwettl. Kariéru ukončil v klubu First Vienna.

24. prosinec 1953

Připomeňme si železniční nehodu u Šakvic, jednu z nejtragičtějších v ČR, resp. v Československu. Došlo k ní na Štědrý den roku 1953 u stanice Šakvice na trati Brno–Břeclav, kde se srazil osobní vlak a rychlík. Při nehodě zemřelo 103 lidí. Na vině byla hrubá nedbalost strojvůdce rychlíku, který pil před jízdou alkohol.

10. prosinec 1963

František Slunečko (2. října 1886 – 10. prosince 1963) byl český generál, legionář první světové války, člen Obrany národa, vedoucí ilegální vojenské skupiny ALEX a vojenský velitel Čech při Pražském povstání 1945. Za své zásluhy byl prezidentem republiky v roce 1998 vyznamenán in memoriam Řádem bílého lva – vojenské skupiny, III. tř.

16. prosinec 1968

Jiří Steimar (24. dubna 1887 – 16. prosince 1968) byl český herec, spolupracoval s rozhlasem a hrál v řadě filmů. Jeho první manželkou byla herečka Anna Steimarová, herci se stali i dcera Jiřina Steimarová, vnuci Jiří Kodet a Evelýna Steimarová a pravnučky Barbora Kodetová, Anna Polívková a Vendula Prager-Rytířová.

13. prosinec 1973

Ve čtvrtek 13. prosince 1973 asi ve 3.15 hodin ráno došlo v Tachově k výbuchu ubytovny národního podniku Plastimat. Při neštěstí bylo až 50 smrtelně zraněných. Co do počtu zemřelých je toto neštěstí nejhorší z těch, k nimž po druhé světové válce došlo na území bývalého Československa. Výbuch byl způsoben únikem svítiplynu.

26. prosinec 1978

Skonal Ludvík Souček (17. května 1926 – 26. prosince 1978), český autor science fiction a literatury faktu. Podle spekulací je jeho smrt zahalena záhadou. Krátce před ní mělo totiž vyjít najevo, že během své vojenské služby v Severní Koreji se měl Souček zúčastnit lékařských pokusů na amerických válečných zajatcích.

15. listopad 2003

Před deseti lety odešel navždy český herec Jiří Vala (27. listopadu 1926 – 15. listopadu 2003). Působil v Divadle E. F. Buriana a poté se dostal do činohry Národního divadla. Televize mu nabídla několik rolí v seriálech, z nichž byl nejvýraznější podnikatel Martin Nedobyl v seriálech Sňatky z rozumu a Zlá krev.


Červen 2024

Červen 1044 (980 let) Jedno ze tří vojenských tažení Jindřicha III. do Uher (1017–1056), při němž rovněž „asistovalo“ české vojsko knížete Břetislava, který viděl novou příležitost k expanzi do...

Květen 2024

Květen 1319 (705 let) Jan Lucemburský založil vysoko nad Labem hrad Střekov na ochranu obchodní stezky a celnice. Hrad vznikal v letech 1316–1319 a jeho stavbu vedl pražský měšťan Pešík z...

Duben 2024

1. 4. 1839 (185 let) V Třineckých železárnách byla zapálena první vysoká pec na dřevěné uhlí. Třinec byl původně zemědělskou obcí ve vlastnictví Těšínské komory, která spravovala majetek...

Březen 2024

1. 3. 1939 (85 let) Byla zrušena branná povinnost státu, tj. 28. 2. skončil stav branné pohotovosti státu, do které Československo vstoupilo 23. 9. 1938 (vyhlášení všeobecné mobilizace). Skončila...

Únor 2024

Únor 1279 (745 let) Správce Českého království markrabě Ota Braniborský převezl vdovu po Přemyslu Otakaru II. královnu Kunhutu a jejího nezletilého syna Václava, a zřejmě i jeho sestru Anežku, na...

Leden 2024

Leden 1249 (775 let) Král Václav I. sestavil na Moravě vojsko ze svých přívrženců (biskup Bruno ze Schauenburku a správce břeclavské provincie Oldřich Korutanský) a rakouských i uherských...

Prosinec 2023

Prosinec 1403 (620 let) Václavovi IV. se podařil útěk z Vídně a přes Mikulov a Brno dorazil na Karlštejn. Odtud se navrátil do Prahy, kde byl slavnostně přivítán. Tady se již neusadil ve svém...

Listopad 2023

2. 11. 998 (1025 let) Začal se poprvé připomínat Den památky zesnulých, lidově Dušičky. Slavení zavedl sv. Odilo, opat z Cluny, který se snažil pokřesťanštit pohanskou tradici – keltskou oslavu...

Říjen 2023

Říjen 1223 (800 let) Po smrti moravského markraběte Vladislava Jindřicha bylo potřeba opětovně stvrdit původní zakladatelskou smlouvu (zřejmě z roku 1213). Moravské město Uničov obdrželo od krále...

Září 2023

Září 1598 (425 let) Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město. Samostatným městem byly do roku 1784. Hradčany vznikly jako třetí pražské město, a to po Starém Městě a Menším Městě (nynější...

Srpen 2023

1. 8. 1983 (40 let) Vichřice zničila památnou Tchořovickou lípu na Strakonicku v jižních Čechách. Měla být 300 let stará a vysoká 28 m s obvodem kmene 672 cm (1978). Řada umělců, malířů i...

Červenec 2023

Červenec 1583 (440 let) Český exulantský spisovatel a historik Pavel Skála ze Zhoře se narodil v Praze zřejmě v roce 1583 († 1640). Jeho dílo bylo dlouho neznámé, asi v roce 1679 jej objevil Tomáš...

Červen 2023

1. 6. 1618 (405 let) „Vypověděli direktoři ze země všecky jesuity. Písemný rozkaz datován však až 9. června, jímž jesuité na všecky časy vypověděni jsou… po necelých třech letech znovu se...

Květen 2023

Květen 1303 (720 let) Vypršela lhůta, kterou udělil papež Bonifác VIII. českému králi Václavu II., aby právně obhájil své nároky na Uhry. Václav vyslal do Říma svého zplnomocněnce, který sdělil...

Duben 2023

1. 4. 1628 (395 let) Ferdinand II. jmenoval Valdštejna „císařským nejvyšším polním hejtmanem a generálem Oceánského a Baltického moře“. V lednu mu postoupil vévodství meklenburské a v únoru jako...

Březen 2023

Březen 1003 (1020 let) Do Prahy vtáhl v březnu (či až v dubnu) Boleslav Chrabrý a ujal se prázdného trůnu. Polsko a Čechy dočasně splynuly v jeden celek. Přemyslovcům zůstal věrný jen Vyšehrad....

Únor 2023

Únor 1273 (750 let) Vpád uherských Kumánů na Moravu, jemuž předcházelo přemyslovské obsazení Bratislavy v souvislosti...

Leden 2023

Leden 1003 (1020 let) S vojenskou pomocí Boleslava Chrabrého byl opět dosazen na trůn český kníže Boleslav III. Ten nařídil...

Prosinec 2022

Prosinec 1117 (905 let) Sbližování Přemyslovců vyvrcholilo předáním vlády knížete Vladislava I. do rukou bratra Bořivoje II.,...

Listopad 2022

3. 11. 1622 (400 let) Po porážce na Bílé hoře bylo na brněnské radnici vyneseno dalších 20 rozsudků smrti nad moravskými...

Říjen 2022

1. 10. 1242 (780 let) Smír mezi rakouským vévodou Fridrichem II. Babenberským řečeným Bojovným a českým...

Září 2022

Září 892 (1130 let) Východofranský král a římský císař Arnulf Korutanský vyslal posly k bulharskému...

Srpen 2022

1. 8. 1832 (190 let) Byla zahájena pravidelná doprava na koněspřežní železnici na trase mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Myšlenka...

Červenec 2022

2. 7. 1962 (60 let) Soud posílá Vladimíra Škutinu do vězení za větu „Prezident Novotný je vůl, gauner a vyložený...

Červen 2022

Červen 1077 (945 let) V Norimberku se konal dvorský sjezd, kterého se zúčastnil i kníže Vratislav II. Císař...

Květen 2022

Květen 1127 (895 let) Na dvorském sjezdu v Merseburku navštívil Soběslav římskoněmeckého krále Lothara III. ze...

Duben 2022

5. 4. 1897 (125 let) Byla vydána nová Badeniho jazyková nařízení (třetí varianta) pro Čechy (pro Moravu 22. dubna, pro Slezsko...

Březen 2022

Březen 1622 (400 let) Císař Ferdinand II. zabavil Karlově univerzitě privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. listopadu téhož...

Únor 2022

3. 2. 1622 (400 let) „Vydal Ferdinand II. t. zv. generální pardon, jímž daroval čest i život, všem, kteří ještě...

Leden 2022

6. 1. 1882 (140 let) Spisovatel, novinář a překladatel Ivan Olbracht (vlastním jménem Karel Zeman) se narodil 6. 1. 1882 v Semilech...

Prosinec 2021

4. 12. 1941 (80 let) Do terezínského ghetta přijel další transport Židů (1 000 osob). S budováním ghetta se začalo...

Listopad 2021

1. 11. 1781 (240 let) Patent o zrušení nevolnictví Josefa II. pro české země o ukončení „tělesného...

Říjen 2021 - PP

2. 10. 1931 (90 let) Choreograf Josef Koníček se narodil 2. 10. 1931 v Praze († 3. 4. 2010). Vyučil se sazečem, byl přijat na...

Říjen 2021

1. 10. 1961 (60 let) Horolezec Milan Sedláček se narodil 1. 10. 1961 († 20. 5. 2012). V roce 2002 vystoupal na vrchol...

Září 2021

Září 1331 (690 let) Jan Lucemburský vpadl do Polska a oblehl Poznaň. Krále Vladislava I. Lokýtka z dynastie Piastovců přinutil...

Srpen 2021

Srpen 856 (1165 let) Ludvík II. Němec, první východofranský král, se vypravil proti srbským Slovanům do Polabí a při...

Červenec 2021

Červenec 1401 (620 let) Obležení Prahy míšeňským vojskem markraběte Viléma I., které podpořil moravský markrabě Jošt...

Srpen 2021

Srpen 856 (1165 let) Ludvík II. Němec, první východofranský král, se vypravil proti srbským Slovanům do Polabí a při...

Červenec 2021

6. 7. 1851 (170 let) Za Bachova absolutismu byla zavedena cenzura. Bylo vydáno vládní nařízení umožňující úřadům po...

Červen 2021

Červen 1236 (785 let) Císař Fridrich II. Štaufský (král sicilský a titulární král jeruzalémský)...

Květen 2021

Květen 1311 (710 let) Král Jan Lucemburský podnikl výpravu na Moravu. Obnovil závislost Opavska na českém králi. Knížectví...

Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených moravských...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských, kteříž...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858 bylo...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců. Nejvíce...

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince měly...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření v období...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze země...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan Zhořelecký,...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci Bedřichova...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769). Pocházel...

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z Rudolfova...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se na...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku 1003....

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči radikálním...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat. Po...

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.