Leden - únor 2014

02.01.2014 | 00:00

17. únor 1650př. n. l.

Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je poprvé uveden vzorec pro výpočet kruhu – a zejména hodnota 3,1605. V dnešní době je tento objev znám jako Ludolfovo číslo a patří k nejdůležitějším matematickým konstantám s hodnotou 3,14.

10. leden 49 př. n. l.

Tohoto dne římský císař Julius Caesar překročil řeku Rubicon, a zahájil tak občanskou válku. Řeka je dlouhá 80 m a v době triumvirátu představovala hranici mezi římskou provincií Předalpské Galie a Itálií. Zároveň zde císař pronesl svůj nejslavnější výrok „Kostky jsou vrženy“ (Alea iacta est).

6. únor 1344

Byla započata výstavba gotické katedrály sv. Víta položením základního kamene. Z iniciativy českého krále Jana Lucemburského a jeho syna císaře Karla IV. byla původní románská bazilika povýšena na metropolitní kostel. Prvním architektem tohoto veledíla byl zvolen Matyáš z Arrasu, po něm nastoupil věhlasný Petr Parléř.

14. únor 1574

Za časů hvězd a mandragor na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze vydává Tadeáš Hájek z Hájku (1. prosince15251. září1600) dílo nazvané O Nové hvězdě (De Stella Nova), a jak z názvu vyplývá, tak pojednává o novém souhvězdí Kassiopeia. Na jeho popud byl do Prahy pozván jeden z největších hvězdářů Tycho Brahe.

6. leden 1584

Juliánský kalendářzavedený Caesarem byl koncipován jako sluneční kalendář založený na vzájemném pohybu Slunce a Země. V Čechách a v Rakousku tento kalendář přestal platit v lednu roku 1584. Byl nahrazen kalendářem gregoriánským, který je v současné době celosvětově uznávaným systémem počítání času.

16. únor 1594

Tohoto dne si připomínáme první vydání bible Kralické, kterou přeložili z původních jazyků do češtiny členové jednoty bratrské v Kralicích na jižní Moravě. Bible kralická je právem považována za vrchol českého biblického překladatelského úsilí. Dílo vyšlo v šesti svazcích, proto je také známé pod názvem „šestidílka“.

27. únor 1594

Den, kdy byla v Králově Dvoře postavena první vysoká pec v Čechách.  Z nedalekého Krušnohoří se zde zpracovávala ruda. Pec byla zhotovena na přání tehdejších majitelů hutě Lobkoviců, kteří neváhali pozvat ke stavbě vysoké pece francouzského hutního odborníka – rytíře Jindřicha Kašpara ze Sarthu. 

5. leden 1599 

Připomínáme si první veřejnou pitvu lidského těla, kterou v Praze provedl český chirurg a lékař Jan Jesenský zvaný Jessenius (27. prosince 1566 – 21. června 1621). Tato událost v Rečkově koleji vzbudila obrovskou pozornost. Posléze se Jan Jesenský stává osobním lékařem Rudolfa II. a později také jeho bratra Matyáše.

17. leden 1599

Uplynulo již 414 let od vynalezení vědeckých astronomických přístrojů v našich zemích. Hlavní zásluhu na tom měli slavní učenci, jako byli Tycho Brahe a Jan Kepler. Oba se zasadili o řadu astronomických a vědeckých studií. Ve stejném čase se na dvoře Rudolfa II. objevil i Jost Burgi, věhlasný matematik ze Švýcarska.

18. leden 1734

Český geometr Josef Václav Veselý (1683–1736) vydal roku 1734 historicky první učebnici geometrie pod názvem „Gruntovní počátek mathematického umění“. Učebnice byla v pořadí druhá pro praktickou potřebu a nejvíce prospěšná byla pro zeměměřiče, výstavbu měst a také vyměřování pozemkových majetků.

7. leden 1769

Antonín Jaroslav Puchmajer(7. ledna 1769 – 29. září 1820) byl český spisovatel, překladatel, kněz a organizátor národního a kulturního života. Byl to přítel Jiřího Dobrovského, známého obrozence, ale obklopoval se i dalšími literáty. Byl také pomocníkem Dobrovskému při práci na prvním díle Německo-českého slovníku.

7. leden 1774

Kuriózní výročí si připomeneme 7. ledna, kdy Marie Terezie vydala nařízení, které ukládalo majitelům budov v Praze povinnost vést roury od okapů svisle dolů podél domu. Do té doby roury od okapů vodorovně zasahovaly do ulic, a vyústění okapů tak mohlo činit potíže chodcům. Nařízení přispělo ke zkvalitnění čistoty a hygieny ve městě.

12. únor 1784

V únoru si připomeneme 230 let od významné události v historii hlavního města. 12. února roku 1784 došlo ke spojení dosud čtyř samostatných královských měst v jedno, a vzniklo tím Královské hlavní město Praha. Jedná se o města Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město. Josefov byl připojen až později, roku 1850.

12. únor 1809

Charles Robert Darwin (12. února 1809 – 19. dubna 1882) byl britský přírodovědec, spisovatel, autor evoluční teorie. Narodil se do rodiny, která měla k přírodním vědám velmi blízko. Darwin je znám hlavně pro svou slavnou evoluční teorii, která se opírá o dva procesy (přírodní a pohlavní výběr) a jež dodnes vyvolává nemalé emoce.

22. únor 1819

Letos svět oslaví 195. výročí od doby, kdy byla původně španělská kolonie Florida prodána Spojeným státům americkým za pět milionů dolarů. Jméno Florida symbolizuje přídavné jméno květinový. Hlavním městem státu při pobřeží Atlantského oceánu ležícím na stejnojmenném poloostrově je město Tallahassee.

8. únor 1834

Letos by Dmitrij Ivanovič Mendělejev (8. února 1934 – 20. února 1907) oslavil své 180. narozeniny. Tento ruský chemik se proslavil známou periodickou soustavou prvků. Mendělejev byl přesvědčen o existenci zákona, kterým se prvky řídí, a seřadil je podle toho do tabulky. Zasloužil se také dokonce o objev nových prvků.

29. únor 1864

Josef Svatopluk Machar(29. února 1864 – 17. března 1942) byl představitelem směru kritický realismus, český básník, prozaik, satirik, publicista, politik a iniciátor manifestu Česká moderna. Ve svém díle se nebál otevřeně kritizovat měšťanskou společnost a dokonce i církev. Navazoval na tvorbu K. H. Borovského a J. Nerudy.

9. únor 1909

O dobytí jižního pólu se v minulosti snažili mnozí polárníci a badatelé. Jeden z nich, Sir Ernest Henry Schackleton, svou výpravu málem zaplatil životem, když se na počátku roku 1909 snažil dobýt jižní pól. K vytouženému cíli chybělo pouhých 178 km. Schackletona předstihl norský badatel Amundsen o dva roky později.

28. leden 1919

Necelé století, 95 let, uplynulo od doby, kdy byla zřízena druhá česká univerzita, Masarykova univerzita se sídlem v moravské metropoli Brno. Mezi lety 1960–1990 univerzita fungovala pod názvem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně. O založení univerzity se zasloužil první československý prezident T. G. Masaryk.

11. únor 1929

Tento den byly v Itálii uzavřeny tzv. Lateránské smlouvy. Jedná se o dohody mezi Italským královstvím a katolickou církví o znovuobnovení suverénního papežského státu. Na základě těchto smluv byl Vatikán uznán jako nezávislý státní útvar. Vatikán je vnitrozemský církevní městský stát, kterému vládne římský biskup – papež.

17. únor 1934

Už první republika musela čelit finančním problémům. Státní pokladna Československé republiky na tom nebyla příliš dobře, a tak se v roce 1934 tehdejší představitelé československé vlády snažili zachránit zemi ze státního zadlužení tím, že vyhlásili první devalvaci neboli znehodnocení československé koruny.

29. leden 1939

Uběhlo již 174 let, kdy poprvé zaznělo slovo fotografie. Termín tohoto slova pochází ze dvou řeckých slov  fós („světlo“) a grafis („štětec“, „psací hrot“), což dává společně význam „kreslení světlem“. Za autora tohoto dnes tak běžného výrazu je považován mecenáš v britské Královské společnosti John Herschel. 

23. únor 1944

Asi málokdo ví, kdo se zasloužil o objev umělé hmoty, pozdějšího bakelitu. Byl jím americký chemik Leo Hendrik Baekeland (14. listopadu 1863 – 23. února 1944), který přišel na způsob, jak připravit syntetickou pryskyřici z fenolu a formaldehydu. Tento materiál měl být dostupnou náhradou za stále vzácnější přírodní šelak.

1. leden 1949

V letošním roce uplyne 65 let od doby, kdy moravské město Zlín bylo přejmenováno na Gottwaldov podle prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Přejmenování města mělo vymazat vzpomínku na Tomáše Baťu, který město proslavil a který se stal symbolem úspěšného soukromého podnikatele.

5. leden 1969 

Toho dne byla vypuštěna v tehdejším SSSR kosmická raketa nazvaná Sonda Veněra 5. Sonda měla za úkol přistát na planetě Venuši. To se podařilo až o pár měsíců později, až šestnáctého května stejného roku. Byla podobná své předchůdkyni Veněře 4, ale mohutnější. Poté byla zničena v atmosféře planety.

20. leden 1969

Letos v lednu oslaví pražské metro 45. výročí od doby, kdy byla započata ražba prvního tunelu. Nejstarší částí metra je červená linka C a první tunel byl ražen mezi ulicemi Štětkova a Náměstím Hrdinů, dnešními stanicemi Pražského povstání a Vyšehrad. Po osmi měsících stavby byl 454metrový tunel dokončen.

5. leden 1994

Navždy nás opustila naše legendární automobilová závodnice Eliška Junková (16. listopadu 1900 – 5. ledna 1994). První dáma za volantem v ČSR se zapsala do našich dějin, když se svojí bugatkou v roce 1926 vyhrála tuzemský závod Zbraslav – Jíloviště a také Velkou cenu Německa. Po tragické smrti manžela ukončila kariéru.

9. únor 1994

Zemřela Jarmila Novotná (23. září 1907 – 9. února 1994), známá česká zpěvačka, filmová herečka a operní pěvkyně, o které se vždy hovořilo jako o nástupkyni Emy Destinnové. V dobách své největší slávy vystupovala v newyorské Metropolitní opeře jako sólistka. Od roku 1939 žila trvale v emigraci a zemřela ve věku 87 let v New Yorku.


Červen 2024

Červen 1044 (980 let) Jedno ze tří vojenských tažení Jindřicha III. do Uher (1017–1056), při němž rovněž „asistovalo“ české vojsko knížete Břetislava, který viděl novou příležitost k expanzi do...

Květen 2024

Květen 1319 (705 let) Jan Lucemburský založil vysoko nad Labem hrad Střekov na ochranu obchodní stezky a celnice. Hrad vznikal v letech 1316–1319 a jeho stavbu vedl pražský měšťan Pešík z...

Duben 2024

1. 4. 1839 (185 let) V Třineckých železárnách byla zapálena první vysoká pec na dřevěné uhlí. Třinec byl původně zemědělskou obcí ve vlastnictví Těšínské komory, která spravovala majetek...

Březen 2024

1. 3. 1939 (85 let) Byla zrušena branná povinnost státu, tj. 28. 2. skončil stav branné pohotovosti státu, do které Československo vstoupilo 23. 9. 1938 (vyhlášení všeobecné mobilizace). Skončila...

Únor 2024

Únor 1279 (745 let) Správce Českého království markrabě Ota Braniborský převezl vdovu po Přemyslu Otakaru II. královnu Kunhutu a jejího nezletilého syna Václava, a zřejmě i jeho sestru Anežku, na...

Leden 2024

Leden 1249 (775 let) Král Václav I. sestavil na Moravě vojsko ze svých přívrženců (biskup Bruno ze Schauenburku a správce břeclavské provincie Oldřich Korutanský) a rakouských i uherských...

Prosinec 2023

Prosinec 1403 (620 let) Václavovi IV. se podařil útěk z Vídně a přes Mikulov a Brno dorazil na Karlštejn. Odtud se navrátil do Prahy, kde byl slavnostně přivítán. Tady se již neusadil ve svém...

Listopad 2023

2. 11. 998 (1025 let) Začal se poprvé připomínat Den památky zesnulých, lidově Dušičky. Slavení zavedl sv. Odilo, opat z Cluny, který se snažil pokřesťanštit pohanskou tradici – keltskou oslavu...

Říjen 2023

Říjen 1223 (800 let) Po smrti moravského markraběte Vladislava Jindřicha bylo potřeba opětovně stvrdit původní zakladatelskou smlouvu (zřejmě z roku 1213). Moravské město Uničov obdrželo od krále...

Září 2023

Září 1598 (425 let) Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město. Samostatným městem byly do roku 1784. Hradčany vznikly jako třetí pražské město, a to po Starém Městě a Menším Městě (nynější...

Srpen 2023

1. 8. 1983 (40 let) Vichřice zničila památnou Tchořovickou lípu na Strakonicku v jižních Čechách. Měla být 300 let stará a vysoká 28 m s obvodem kmene 672 cm (1978). Řada umělců, malířů i...

Červenec 2023

Červenec 1583 (440 let) Český exulantský spisovatel a historik Pavel Skála ze Zhoře se narodil v Praze zřejmě v roce 1583 († 1640). Jeho dílo bylo dlouho neznámé, asi v roce 1679 jej objevil Tomáš...

Červen 2023

1. 6. 1618 (405 let) „Vypověděli direktoři ze země všecky jesuity. Písemný rozkaz datován však až 9. června, jímž jesuité na všecky časy vypověděni jsou… po necelých třech letech znovu se...

Květen 2023

Květen 1303 (720 let) Vypršela lhůta, kterou udělil papež Bonifác VIII. českému králi Václavu II., aby právně obhájil své nároky na Uhry. Václav vyslal do Říma svého zplnomocněnce, který sdělil...

Duben 2023

1. 4. 1628 (395 let) Ferdinand II. jmenoval Valdštejna „císařským nejvyšším polním hejtmanem a generálem Oceánského a Baltického moře“. V lednu mu postoupil vévodství meklenburské a v únoru jako...

Březen 2023

Březen 1003 (1020 let) Do Prahy vtáhl v březnu (či až v dubnu) Boleslav Chrabrý a ujal se prázdného trůnu. Polsko a Čechy dočasně splynuly v jeden celek. Přemyslovcům zůstal věrný jen Vyšehrad....

Únor 2023

Únor 1273 (750 let) Vpád uherských Kumánů na Moravu, jemuž předcházelo přemyslovské obsazení Bratislavy v souvislosti...

Leden 2023

Leden 1003 (1020 let) S vojenskou pomocí Boleslava Chrabrého byl opět dosazen na trůn český kníže Boleslav III. Ten nařídil...

Prosinec 2022

Prosinec 1117 (905 let) Sbližování Přemyslovců vyvrcholilo předáním vlády knížete Vladislava I. do rukou bratra Bořivoje II.,...

Listopad 2022

3. 11. 1622 (400 let) Po porážce na Bílé hoře bylo na brněnské radnici vyneseno dalších 20 rozsudků smrti nad moravskými...

Říjen 2022

1. 10. 1242 (780 let) Smír mezi rakouským vévodou Fridrichem II. Babenberským řečeným Bojovným a českým...

Září 2022

Září 892 (1130 let) Východofranský král a římský císař Arnulf Korutanský vyslal posly k bulharskému...

Srpen 2022

1. 8. 1832 (190 let) Byla zahájena pravidelná doprava na koněspřežní železnici na trase mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Myšlenka...

Červenec 2022

2. 7. 1962 (60 let) Soud posílá Vladimíra Škutinu do vězení za větu „Prezident Novotný je vůl, gauner a vyložený...

Červen 2022

Červen 1077 (945 let) V Norimberku se konal dvorský sjezd, kterého se zúčastnil i kníže Vratislav II. Císař...

Květen 2022

Květen 1127 (895 let) Na dvorském sjezdu v Merseburku navštívil Soběslav římskoněmeckého krále Lothara III. ze...

Duben 2022

5. 4. 1897 (125 let) Byla vydána nová Badeniho jazyková nařízení (třetí varianta) pro Čechy (pro Moravu 22. dubna, pro Slezsko...

Březen 2022

Březen 1622 (400 let) Císař Ferdinand II. zabavil Karlově univerzitě privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. listopadu téhož...

Únor 2022

3. 2. 1622 (400 let) „Vydal Ferdinand II. t. zv. generální pardon, jímž daroval čest i život, všem, kteří ještě...

Leden 2022

6. 1. 1882 (140 let) Spisovatel, novinář a překladatel Ivan Olbracht (vlastním jménem Karel Zeman) se narodil 6. 1. 1882 v Semilech...

Prosinec 2021

4. 12. 1941 (80 let) Do terezínského ghetta přijel další transport Židů (1 000 osob). S budováním ghetta se začalo...

Listopad 2021

1. 11. 1781 (240 let) Patent o zrušení nevolnictví Josefa II. pro české země o ukončení „tělesného...

Říjen 2021 - PP

2. 10. 1931 (90 let) Choreograf Josef Koníček se narodil 2. 10. 1931 v Praze († 3. 4. 2010). Vyučil se sazečem, byl přijat na...

Říjen 2021

1. 10. 1961 (60 let) Horolezec Milan Sedláček se narodil 1. 10. 1961 († 20. 5. 2012). V roce 2002 vystoupal na vrchol...

Září 2021

Září 1331 (690 let) Jan Lucemburský vpadl do Polska a oblehl Poznaň. Krále Vladislava I. Lokýtka z dynastie Piastovců přinutil...

Srpen 2021

Srpen 856 (1165 let) Ludvík II. Němec, první východofranský král, se vypravil proti srbským Slovanům do Polabí a při...

Červenec 2021

Červenec 1401 (620 let) Obležení Prahy míšeňským vojskem markraběte Viléma I., které podpořil moravský markrabě Jošt...

Srpen 2021

Srpen 856 (1165 let) Ludvík II. Němec, první východofranský král, se vypravil proti srbským Slovanům do Polabí a při...

Červenec 2021

6. 7. 1851 (170 let) Za Bachova absolutismu byla zavedena cenzura. Bylo vydáno vládní nařízení umožňující úřadům po...

Červen 2021

Červen 1236 (785 let) Císař Fridrich II. Štaufský (král sicilský a titulární král jeruzalémský)...

Květen 2021

Květen 1311 (710 let) Král Jan Lucemburský podnikl výpravu na Moravu. Obnovil závislost Opavska na českém králi. Knížectví...

Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených moravských...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských, kteříž...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858 bylo...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců. Nejvíce...

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince měly...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření v období...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze země...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan Zhořelecký,...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci Bedřichova...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769). Pocházel...

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z Rudolfova...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se na...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku 1003....

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči radikálním...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat. Po...

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.